... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

wtorek, 15 stycznia 2013
2013.01.15

 

(Ps 8,2.5-9)
REFREN: Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi!
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

(1 Tes 2,13)
Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Całkowite opętanie człowieka przez złego ducha, choć zdarza się także współcześnie, jest zjawiskiem wyjątkowym. O wiele częściej zdarza się „paktowanie” ze złym duchem, polegające na tym, że chociaż idziemy za Jezusem, to jednak nie do końca – próbujemy zachować jak najwięcej ze swojego „ja” i nie chcemy na serio zgodzić się, aby to Bóg był naprawdę Panem naszego życia. Słuchanie słowa Bożego wywołuje w nas wtedy opór i sprzeciw. Jest bardzo ważne, aby rozpoznawać w świetle Bożego słowa te sfery naszego życia, które wciąż trzymamy dla siebie i których jeszcze nie poddajemy Bogu. Zaprośmy w te miejsca Jezusa, aby On oddalał od nas wszelkie przejawy Złego.

ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” styczeń 2007, s. 40 

 

13:29, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »