... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

piątek, 30 listopada 2007
I MIEJSCE

tym oto zdjęciem wygrałam konkurs "z życia kwiatów"na mojej uczelni!

żona nadwornego fotografa 


BARDZO DZIĘKUJĘ  KINI I MAJKELOWI  dzięki którym mogłam wziąść udział w konkursie

14:19, z.samego.rana
Link Komentarze (11) »
30.11.2007 Święto św. Andrzeja Apostoła

"Niebiosa głoszą chwałę Boga
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.

Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata."        Ps 19, 2-3. 4-5ab

08:33, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 29 listopada 2007
29.11.2007

"Błogosławcie Pana, dni i noce,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności,
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki,
błogosławcie Pana, wszystkie rośliny ziemi."         Dn 3,71-76
09:09, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 28 listopada 2007
28.11.2007

"Błogosławcie Pana, deszcze i rosy,
błogosławcie Pana, wszystkie wichry.
Błogosławcie Pana, ogniu i gorąco,
błogosławcie Pana, chłodzie i upale.

Błogosławcie Pana, rosy i szrony,
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.

Błogosławcie Pana, lody i śniegi,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki."        Dn 3,64-70

22:37, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 27 listopada 2007
27.11.2007

 

"Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy,
błogosławcie Pana niebiosa.

Błogosławcie Pana, wszystkie wody pod niebem,
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
błogosławcie Pana, słońce i księżycu,
błogosławcie Pana, gwiazdy niebieskie."           Dn 3,57-63a

22:07, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 26 listopada 2007
26.11.2007

"Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej.
Błogosławiony jesteśna tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie i na Cherubach zasiadasz.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba."           Dn 3,52-56
16:02, z.samego.rana
Link Komentarze (6) »
niedziela, 25 listopada 2007
25.11.2007 NIEDZIELA

 

"Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida."   Ps 122,1-2.4-5

 

03:02, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 22 listopada 2007
22.11.2007 Wspomnienie św. Cecylii

"Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
Bóg zajaśniał z Syjonu,
korony piękności.

"Zgromadźcie Mi moich umiłowanych,
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze".
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość,
albowiem sam Bóg jest sędzią.

"Bogu składaj ofiarę dziękczynną,
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia,
uwolnię ciebie, a ty Mnie uwielbisz
"."     Ps 50 1-2.5-6.14-15
13:22, z.samego.rana
Link Komentarze (3) »
środa, 21 listopada 2007
21.11.2007

"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili" J 15,16


"Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.

Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu wstając nasycę się Twym widokiem
."
    Ps 17,1.5-6.8.15

07:38, z.samego.rana
Link Komentarze (5) »
wtorek, 20 listopada 2007
20.11.2007 Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

"Panie, jak liczni są moi prześladowcy,
jak wielu przeciw mnie powstaje.
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie:
"Nie znajdzie on w Bogu zbawienia".

Ty zaś, o Panie, jesteś moją tarczą
i chwałą moją; Ty głowę mą wznosisz.
Głośno wołam do Pana,
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.

Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi,
którzy zewsząd na mnie nastają
."       Ps 3,2-7
09:25, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 19 listopada 2007
19.11.2007 Wspomnienie bł. Salomei

"Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników
porzucających Twe prawo.
Oplotły mnie więzy grzeszników,
nie zapomniałem o Twoim prawie.

Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku,
a będę strzegł Twych postanowień.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy,
dalecy są oni od Twojego prawa.

Daleko od występnych jest zbawienie,
bo nie dbają o Twoje ustawy.

Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia,
bo słowa Twojego nie strzegą."             Ps 119,53.61.134.150.155.158


20:36, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 18 listopada 2007
18.11.2007 NIEDZIELA

 


"Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi,
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według słuszności."         Ps 98,5-9

 

15:27, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 17 listopada 2007
17.11.2007 Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

"Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
niech się weseli serce szukających Pana.

Pobił wszystkich pierworodnych ich kraju,
cały kwiat ich potęgi.
A lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem
i nikt nie był słaby w jego pokoleniach.

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie
danym Abrahamowi, swojemu słudze.
I wyprowadził swój lud wśród radości,
z weselem swoich wybranych."           Ps 105,2-3.36-37.42-43Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

(Łk 18,1-8)


 

23:57, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
piątek, 16 listopada 2007
16.11.2007


"Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon
.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa, nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata."       Ps 19,2-5ab

(Mdr 13,1-9)
Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy: jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?

07:43, z.samego.rana
Link Komentarze (4) »
czwartek, 15 listopada 2007
15.11.2007

"Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia,
umocniłeś ziemię, by trwała.

Wszystko trwa do dzisiaj według Twoich wyroków,
bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.


Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali,
niech mnie wspierają Twoje wyroki."         Ps 119,89-91.130.135.175
09:36, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 14 listopada 2007
14.11.2007

"Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z rąk występnych".

Ja rzekłem: "Jesteście bogami,
jesteście wszyscy synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
poupadacie wszyscy jak książęta"."       Ps 82,3-4.6-7  

09:29, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 13 listopada 2007
13.11.2007 Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

"Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu
."       Ps 34,2-3.16-19
09:29, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 12 listopada 2007
12.11.2007 Wspomnienie św. Jozafata

"Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję
.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
i znasz moje wszystkie drogi.

Zanim słowo znajdzie się na moim języku
Ty, Panie, już znasz je w całości.

Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz
i kładziesz na mnie swą rękę.


Gdzie ucieknę przed Duchem Twoim?
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?

Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś,
jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani.


Gdybym wziął skrzydła jutrzenki,
gdybym zamieszkał na krańcu morza,
tam również będzie mnie wiodła Twa ręka
i podtrzyma mnie Twoja prawica."             Ps 139,1-5.7-10
10:47, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
niedziela, 11 listopada 2007
11.11.2007 NIEDZIELA

"Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.

Strzeż mnie jak źrenicy oka,
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem."    Ps 17,1.5-6.8.15
02:19, z.samego.rana
Link Komentarze (4) »
sobota, 10 listopada 2007
JEŚLI MASZ BLOGA NA BLOX.PL

PRZECZYTAJ  

11:50, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2