... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

poniedziałek, 31 grudnia 2007
30.12.2007 Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

"Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie."   Ps 128,1-5

11:15, z.samego.rana
Link Komentarze (3) »
niedziela, 30 grudnia 2007
29.12.2007 Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

"Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała,
śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie,
głoście jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Pan stworzył niebiosa,
przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i blask w Jego przybytku."    Ps 96,1-3.5b-6


01:08, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 grudnia 2007
28.12.2007

"Gdyby Pan nie był po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochłonęliby nas żywcem,
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.

Wówczas zatopiłaby nas woda,
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami
wezbrane wody.

Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników,
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię."             Ps 124,2-5.7-8
09:32, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
27.12.2007

"Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,
i sławcie Jego święte imię."           Ps 97,1-2.5-6.11-12
09:32, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
26.12.2007

 

"Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Pan jest Bogiem i daje nam, światło."  Ps 118,26-27   

"Jezus powiedział do swoich Apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony."    Mt 10,17-22

09:21, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 25 grudnia 2007
25.12.2007 Narodzenie Pańskie


"REFREN: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach
wykrzykują z radości

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według prawdy."                         Ps 96,1-3.10-13

12:59, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 24 grudnia 2007
24.12.2007

"Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
„Na wieki ugruntowana jest łaska,”
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki,
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę,
i trwałe będzie moje z nim przymierze."        Ps 89,2-5.27.29


aby Chrystus narodził się i w Waszych sercach

 

23:23, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
niedziela, 23 grudnia 2007
23.12.2007 IV Niedziela Adwentu

"Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.
i nie przysięgał fałszywie.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba."     Ps 24,1-6


23:54, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
sobota, 22 grudnia 2007
22.12.2007

 

"Raduje się me serce w Panu,
moc moja ku Panu się wznosi.
Rozwarły się me usta na wrogów moich,
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

Łuki siłaczy się łamią,
słabi przepasują się mocą,
Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni,
niepłodna rodzi siedmioro,
a więdnie bogata w dzieci.

To Pan daje śmierć i życie,

w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca,
poniża i wywyższa.

Z pyłu podnosi biedaka,
z barłogu dźwiga nędzarza,
By go wśród książąt posadzić,
by dać mu stolicę chwały." Ps: 1 Sm 2,1.4-8

09:11, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
21.12.2007


"Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową,
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

Zamiary Pana trwają na wieki,
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.

Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu."    Ps 33,2-3.11-12.20-21


przyjaciel dzieci - bąbelek

09:10, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 21 grudnia 2007

Bardzo, ale to bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos!!!

Twój blog http://www.skarydzew.blox.pl został zwycięzcą 23 edycji głosowania na DOBRE BLOGI w serwisie Zaufaj.pl.
Gratulujemy!
Redakcja Zaufaj.pl Katolickiego serwisu dla młodzieży.


17:16, z.samego.rana
Link Komentarze (7) »
czwartek, 20 grudnia 2007
NOMINACJA

Twój blog został nominowany w 23 edycji głosowania na DOBRE BLOGI w serwisie Zaufaj.pl. Od dnia 8 grudnia

do dnia 21 grudnia

Internauci mogą głosować m.in na Twojego bloga na stronie www.zaufaj.pl/blog.html w serwisie Zaufaj.pl

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TO WARTOŚCIOWY BLOG, 

PROSIMY O ODDANIE GŁOSU - można oddać 1 głos dziennie

15:07, z.samego.rana
Link Komentarze (3) »
20.12.2007

"Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba."     Ps 24,1-6


15:04, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
19.12.2007

"Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić.
Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą,
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od lat młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem.

Opowiem o potędze Pana,
będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda."          Ps 71,3-6.16-17
15:02, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 18 grudnia 2007
18.12.2007

"Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,
który sam czyni cuda.

Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię,
a Jego chwała niech wypełni ziemię."               Ps 72,1-2.12-13.18-19

08:24, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 17 grudnia 2007
17.12.2007

"Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Niech góry przyniosą pokój ludowi,
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu,
będzie ratował dzieci biedaków.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.

Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia."  Ps 72,1-4.7-8.17


08:32, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 16 grudnia 2007
16.12.2007 III niedziela Adwentu

"Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia."    Ps 146,7-10
21:23, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
sobota, 15 grudnia 2007
NOMINACJA

Twój blog został nominowany w 23 edycji głosowania na DOBRE BLOGI w serwisie Zaufaj.pl. Od dnia 8 grudnia do dnia 21 grudnia Internauci mogą głosować m.in na Twojego bloga na stronie www.zaufaj.pl/blog.html w serwisie Zaufaj.pl

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TO WARTOŚCIOWY BLOG, PROSIMY O ODDANIE GŁOSU - można oddać 1 głos dziennie

11:53, z.samego.rana
Link Komentarze (3) »
15.12.2007

"Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili
."   Ps 80,2-3.15-16.18-19


11:47, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 14 grudnia 2007
14.12.2007 Wspomnienie św. Jana od Krzyża

"Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców.
Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,*
a wszystko, co czyni jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie."               Ps 1,1-4.6
14:21, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2