... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

niedziela, 29 maja 2011
2011-05-29 Morawin. Siostry Elżbietanki i młodzież w przedstawieniu o św. Elżbiecie

 

 

 

  

 

 

 

 

 

19:54, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 17 maja 2011
2011-05-17

 

 Minęły cienie i mroki nocy,
Światło jaśnieje nowego życia,
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
Wyszedł promienny ze swego grobu.

 Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
Obmył grzeszników we krwi i wodzie,
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy
Z serca przez włócznię ugodzonego.

 Jak lud wybrany po przejściu morza
Dotarł do ziemi obietnic Boga,
Tak my, zrodzeni w paschalnym źródle,
Naszą ojczyznę znajdziemy w niebie.

 Niech zmartwychwstanie Bożego Syna
Będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,
Nastało bowiem królestwo łaski,
W którym Zbawiciel obdarza szczęściem.

 Radosnym hymnem sławimy, Panie,
Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią;
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Ojcu i Tobie w jedności Ducha. Amen.

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o powołania.

Biskup Kaliski Stanisław NAPIERAŁA w komentarzu do Liturgii IV Niedzieli Wielkanocnej pisze: Kościół, zapatrzony w Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. To bardzo ważna sprawa. Trzeba modlić się w intencji pasterzy i o nowych pasterzy; pasterzy według serca Bożego, na wzór Jezusa dobrego Pasterza, którzy będą paść, to jest prowadzić ludzi mądrze i roztropnie do nieba. 

więcej na http://radiorodzina.kalisz.pl/

23:56, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2011-05-16 ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI

 

 Męczenniku pełen mocy,
Któryś wielu moc przewyższył,
Jaka pieśń wysławić zdoła
Twoje imię niezrównane.

 Powołany głosem z nieba
Stajesz się żołnierzem Boga,
By poświęcić krew i życie
Pracy dla zbawienia ludzi.

 Jako dobry pasterz karmisz
Prawdą słów owczarnię Pana
I zbłąkanym ukazujesz
Jasną drogę Ewangelii.

 W Rzymie widzisz więź miłości,
Która łączy wszystkich wiernych,
Co potwierdzasz własną śmiercią,
Dając życie za twych braci.

 Cześć niech będzie Tobie, Jezu,
Z Twoim Ojcem, z Duchem Świętym
Za to, że w godzinie próby
Dajesz męstwo swoim świadkom. Amen.

 

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o powołania.

Biskup Kaliski Stanisław NAPIERAŁA w komentarzu do Liturgii IV Niedzieli Wielkanocnej pisze: Kościół, zapatrzony w Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. To bardzo ważna sprawa. Trzeba modlić się w intencji pasterzy i o nowych pasterzy; pasterzy według serca Bożego, na wzór Jezusa dobrego Pasterza, którzy będą paść, to jest prowadzić ludzi mądrze i roztropnie do nieba. 

więcej na http://radiorodzina.kalisz.pl/

08:52, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 14 maja 2011
2011-05-14 ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

 Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serce
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.

 O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.

 A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.

 Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel. Amen.


12:18, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 13 maja 2011
2011-05-13 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY FATIMSKIEJ

 Wszechmocny Królu wieczności
I Synu Ojca jedyny,
Stworzyłeś w raju człowieka
Na wzór Twojego obrazu.

 A kiedy upadł zwiedziony
Dawnego wroga podstępem,
Przyszedłeś w ludzkiej postaci
Z Dziewicy biorąc swe ciało.

 Dla zjednoczenia nas z Bogiem
Ty sam człowiekiem się stałeś
I w chrzcie odnawiasz swe dzieło
Zmywając winy grzeszników.

 Z miłości ku człowiekowi
Przyjąłeś mękę krzyżową
I jako cenę zbawienia
Przelałeś krew swoją świętą.

 Gdy żywy z grobu powstałeś,
Wywyższył Ciebie Twój Ojciec,
A my wierzymy z ufnością,
Że z Tobą zmartwychwstaniemy.

 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

po wieczornym i nocnym deszczyku chłodniejszy mimo słońca wietrzny dzień

23:39, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 12 maja 2011
2011-05-12

 Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.

 W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.

 Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.

 Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka. Amen.


14:37, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 10 maja 2011
2011-05-10

 Niech nowy naród wybrany
Wyśpiewa radość paschalną
I nowym hymnem wysławia
Chrystusa zmartwychwstałego.

 Gdyż On, jak lew pełen mocy,
Podeptał smoka Otchłani
I tych, co w śmierci zasnęli,
Obudził głosem ożywczym.

 Gdy piekło klęskę poniosło,
Musiało zwrócić swą zdobycz,
A rzesza już wyzwolonych
Podąża śladem Jezusa.

 Zwyciężył oto Zbawiciel,
Wspaniały Władca wszechświata,
Mieszkańców nieba i ziemi
Połączył w jednej ojczyźnie.

 A my, oddając Mu chwałę,
Dobrego Króla błagajmy,
By nas wprowadził do domu
Swojego światła i szczęścia.

 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.


00:49, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2011-05-09 UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

Bobrowniki

 

 Raduj się, Polsko, ojczyzno,
Szlachetnym synem wsławiona;
Króla wieczności wychwalaj
Za Jego dzieła wspaniałe.

 On bowiem sprawił swą łaską,
Że święty biskup Stanisław
Blaskiem potężnym jaśnieje
Przez śmierć męczeńską i cuda.

 Ganiąc odważnie monarchę
Za jego czyny okrutne,
Palmę osiągnął męczeństwa,
Gdy rozsiekano go mieczem.

 Tak umierając zasłużył,
By wejść do chwały niebieskiej;
Możny opiekun narodu
Do Boga za nim się wstawia.

 Przeto, szczęśliwy Krakowie,
Świętego ciała strażniku,
Stwórcę całego wszechświata
Błogosław w każdej godzinie.

 Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie cześć nieustanna;
Dla nas wesele i pokój
Przez męczennika zwycięstwo. Amen
piątek, 06 maja 2011
2011-05-06 ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

Bobrowniki

 

kolejna noc z przymrozkami

 

 W czas radosny świętej Paschy
Blask słoneczny świat ogarnia,
W tej światłości Chrystus żywy
Apostołom się ukazał.

 Kiedy zaś ujrzeli rany
Jaśniejące w Jego ciele,
Wobec wszystkich ogłaszają,
Że zmartwychwstał Pan prawdziwie.

 Chryste, Królu miłosierny,
Weź na własność nasze serca,
Byśmy mogli dnia każdego
Cześć należną Tobie składać.

 Jezu, bądź radością duszy
I nadzieją wiecznej Paschy,
Odrodzonych Twoją łaską
Przyłącz do orszaku swego.

 Niechaj będzie chwała Tobie,
Któryś zniszczył przemoc śmierci
I otworzył drogę życia
Przez posługę Apostołów. Amen.
2011-05-05

 Bobrowniki

 

druga noc z przymrozkami

 Minęły cienie i mroki nocy,
Światło jaśnieje nowego życia,
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
Wyszedł promienny ze swego grobu.

 Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
Obmył grzeszników we krwi i wodzie,
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy
Z serca przez włócznię ugodzonego.

 Jak lud wybrany po przejściu morza
Dotarł do ziemi obietnic Boga,
Tak my, zrodzeni w paschalnym źródle,
Naszą ojczyznę znajdziemy w niebie.

 Niech zmartwychwstanie Bożego Syna
Będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,
Nastało bowiem królestwo łaski,
W którym Zbawiciel obdarza szczęściem.

 Radosnym hymnem sławimy, Panie,
Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią;
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Ojcu i Tobie w jedności Ducha. Amen.


środa, 04 maja 2011
2011-05-04 ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA

 Miasto dostojne, królewski Krakowie,
Wysławiaj pieśnią swojego patrona,
Który cię zawsze otaczał opieką
I bronił w każdej potrzebie.

 Pan go powołał do chwały męczeństwa,
By uczestniczył w cierpieniach Jezusa,
On zaś z weselem podążył śladami
Swojego Mistrza i Króla.

 Odtąd przychodzi z pomocą grzesznikom
Palonym ogniem podstępnej pokusy;
Gasi płomienie grożące zagładą
I niesie słabym otuchę.

 Proś więc, Krakowie, świętego Floriana,
Którego ciało spoczywa w twych murach,
Aby cię chronił przed zła nawałnicą
I rosą łaski orzeźwiał.

 Błogosławiony niech będzie na wieki
Wszechmocny Ojciec i Syn zmartwychwstały
Z Duchem Najświętszym za dar ocalenia
Od żaru wrogiej otchłani. Amen.
19:18, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 03 maja 2011
2011-05-03 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI

Królowo Polski módl się za nami.

deszcz, grad, śnieg...

 O pełna chwały Dziewico
I najpiękniejsza Królowo,
Sławimy Ciebie pieśniami,
A Ty je przyjmij łaskawie.

 Jakimi oddać słowami
Bogactwo Twojej dobroci,
Za którą Cię nazywamy
Najlepszą Matką Ojczyzny?

 Gdyż broniąc kraju przed wrogiem,
Zbawieniem naszym się stałaś
I Bóg powierzył Ci władzę
Nad całym polskim narodem.

 Gdy ciężkie winy przeszłości
Poddały naród niewoli,
Z dawnego błędu ratując,
Wolnością go obdarzyłaś.

 Królową jesteś pokoju,
Więc uproś pokój ludowi,
Oddalaj wojny i spory,
Otaczaj wszystkich opieką.

 Niech Twemu, Pani, Synowi
I Ojcu z Duchem Najświętszym
Na wieki będzie podzięka
Za Ciebie, nasza Królowo. Amen.