... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

sobota, 30 czerwca 2007
30.06.2007

"Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swoje miłosierdzie."   Łk 1,46-50.53-54


 Komentarz

Każdy ma swoje wyobrażenie o tym, jak działa Bóg. Bóg nie jest
ograniczony w swym działaniu. Im większa jest nasza wiara, tym większa
Boża moc może nam zostać ukazana.

Jan Ogrodzki

07:19, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 29 czerwca 2007
29.06.2007

"Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę."   Ps 34,2-9

09:09, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
czwartek, 28 czerwca 2007
28.06.2007

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie."  Mt 7,21-29

00:39, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
środa, 27 czerwca 2007
27.06.2007

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków,
którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi
wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia
albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo
wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo
wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie
wycięte i w ogień wrzucone
. A więc: poznacie ich po ich owocach."   Mt 7,15-20


Komentarz

Bóg wypowiada słowo, które wydaje dobry owoc i sprawia to, co oznacza. On
słowem stworzył wszystko, słowem też otworzył przyszłość przed potomstwem
Abrahama. Również każdy czyn zrodzony z posłuszeństwa słowu Boga wydaje
dobry owoc - choć zrazu nic na to nie wskazuje. Przyszłość okryta jest
zasłoną, jak dzieje Abrahama. Prośmy o łaskę wiary na podobieństwo wiary
Abrahama - łaskę oparcia swego życia na pełnieniu woli Boga, dzięki
któremu nasze "jutro" może przynieść owoce zdrowe, wartościowe i trwające
na wieki.

Jan Ogrodzki

09:53, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 26 czerwca 2007
26.06.2007

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i
nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i
obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby
wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
Albowiem na tym polega Prawo i
Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna
ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą
. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a
mało jest takich, którzy ją znajdują."      Mt 7,6.12-14


Komentarz

W życiu musimy wybierać. Nawet gdy wybieramy to, co najkorzystniejsze, i
tak mamy liczne problemy. A jeśli dokonujemy wyborów kierując się
określonymi zasadami, wiele pozornie atrakcyjnych celów jest poza naszym
zasięgiem. "Wchodźcie przez ciasną bramę" - mówi do nas Chrystus. Zobaczmy
dziś, że uczciwa decyzja kosztuje, jak rozstanie Abrama z Lotem, lecz
otwiera nowe perspektywy - perspektywy Bożego błogosławieństwa.

Jan Ogrodzki

12:50, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 25 czerwca 2007
25.06.2007

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka /tkwi/ w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata."  Mt 7,1-5

 

09:04, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 24 czerwca 2007
24.06.2007 NIEDZIELA

Przenikasz i znasz mnie, Panie,

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.

Z daleka spostrzegasz moje myśli,

przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,

i znasz moje wszystkie drogi.


Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze

i utkałeś mnie w łonie mej matki.

Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył,

godne podziwu są Twoje dzieła.


I duszę moją znasz do głębi.

Nie tajna Ci istota,

kiedy w ukryciu nabierałem kształtów,

utkany we wnętrzu ziemi.        Ps 139,1-3.13-15
 

10:55, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 23 czerwca 2007
23.06.2007

 

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry;

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.


Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,

ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.

Bogacze zubożeli i zaznali głodu,

szukającym Pana niczego nie zabraknie.Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,

będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Kim jest ten człowiek, co pożąda życia

i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?     Ps 34,8-13 

17:22, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 22 czerwca 2007
22.06.2007

"Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku."          Ps 34, 4-7

(Mt 5,3)
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

(Mt 6,19-23)
Jezus powiedział do swoich uczniów:

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną.
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!
------------------------------------------------------------------------------------------


Komentarz
Jezus prosi nas, abyśmy gromadzili sobie skarby w niebie, a nie na ziemi.
Abyśmy całkowicie skierowani ku naszemu ostatecznemu przeznaczeniu - ku Bogu - rezygnowali z tego wszystkiego, co nas od Niego oddala, a zabiegali o to, co do Niego prowadzi. Błagajmy Go, abyśmy w każdej sytuacji umieli dokonywać właściwych wyborów. Bez Niego przecież nic nie możemy uczynić. Zbyt jesteśmy słabi, zbyt skupieni na sobie... Tylko On potrafi nas wyzwolić z naszej niedoli.

Paweł Bieliński

09:17, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
czwartek, 21 czerwca 2007
21.06.2007

 

"Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu,

a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.

Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów,

Pan jest miłosierny i łaskawy."   Ps 111,3-4

-----------------------------------------------------------------

komentarz specjalnie dla wujka K. 

Modlitwa nie jest próbą przekonania Boga do konieczności zaspokojenia
naszych potrzeb. Jest spotkaniem Ojca i dziecka, w którym następuje
wzajemne dzielenie się życiem. Dziecko mówi, co jest ważne dla niego, a
Bóg wyjaśnia, jak to się ma do Jego Boskich dróg. Pójście za Bogiem
wymaga takiej właśnie modlitwy, a taka modlitwa potrzebuje młodzieńczego
"szaleństwa", pełnego ufności. Możemy się tego uczyć od takich
świętych, jak jezuita, Alojzy Gonzaga (XVI w.) zmarły w 23. roku życia przy
posłudze chorym.

Jan Ogrodzki

08:30, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
środa, 20 czerwca 2007
20.06.2007

"Błogosławiony człowiek, który boi się Pana

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych."    Ps 112,1-4

 

05:31, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 19 czerwca 2007
19.06.2007

"Jezus powiedział do swoich uczniów:

Słyszeliście, że powiedziano:Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;

tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie;

ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,

i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?

Czyż i  celnicy tego nie czynią?

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie?

Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski."  (Mt 5,43-48)

 

12:59, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
18.06.2007

"Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce."

 Ps 119,105 

 

12:29, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 17 czerwca 2007
17.06.2007 NIEDZIELA

 

 

"Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu",
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością z mego ocalenia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca"   Ps 32,1-2.5.7.11
23:46, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 16 czerwca 2007
16.06.2007

 

 

"Łuk mocarzy się łamie,

a słabi przepasują się mocą.

Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,

niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci"  1 Sm 2, 4-5

09:39, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 15 czerwca 2007
15.06.2007

 

 

"Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Pozwala mi leżeć

na zielonych pastwiskach.


Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoją chwałę.

 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska

są moją pociechą.


Stół dla mnie zastawiasz

na oczach mych wrogów.

Namaszczasz mi głowę olejkiem,

a kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pana

po najdłuższe czasy"   Ps 23,1-6

 

14:13, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 14 czerwca 2007
14.06.207

 

"Spotkają się ze sobą łaska i wierność,

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie,

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

 

 
Pan sam obdarzy szczęściem,

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,

a śladami Jego kroków zbawienie".  PS 85, 11-13

 

16:49, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 13 czerwca 2007
13.06.2007"Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

padnijcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty.
Wśród kapłanów są Mojżesz i Aaron,

i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia:

wzywali PANA, a on ich wysłuchał."        Ps 99,5-6

08:38, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 12 czerwca 2007
12.06.2007

"Twoje napomnienia są przedziwne,

dlatego przestrzega ich moja dusza.

Poznanie Twoich słów oświeca

i naucza niedoświadczonych. 

 

Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami,
bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną,
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię."       Ps 119,129-133

 

12:48, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 11 czerwca 2007
11.06.2007

"Boże, okaż swą potęgę!

Umocnij, Boże, to, czegoś dla nas dokonał!"     Pa 68,29

 

09:55, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
 
1 , 2