... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

środa, 18 czerwca 2008
07-18.o6.2008 Awaria sprzętowa!

Modlitwa przed wejściem do internetu. 

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!tłum. Asja Kozak

Autorem modlitwy jest J.T.Zuhlsdorf. Oryginalny tekst w jęz. angielskim i łacińskim znajduje się na stronie http://www.catholic.org/isidore/prayer.htm. Święty Izydor jest patronem internetu. 

21:38, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
piątek, 06 czerwca 2008
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy:

- małżonków
- osoby samotne
- starszą młodzież


Rekolekcje, które odbędą się w Domu Katechetycznym przy parafii p.w. NMP WNIEBOWZIĘTEJ w Ostrzeszowie ul. Farna 5

Rekolekcje poprowadzą:
Ks. Michał Pacyna
Pary małżeńskie
Diakonia muzyczna

Organizatorzy zapewniają:
-posiłki
-noclegi dla uczestników spoza Ostrzeszowa.


Prosimy zabrać ze sobą Pismo Święte

Organizatorzy:
Ks. Kanonik Stefan Szkaradkiewicz
Wspólnoty Parafialne
kręgi Domowego Kościoła Ruchu
Światło-Życie 

SOBOTA

8.00 – Jutrznia z konferencją „Nowy człowiek”.
9.15 – Przerwa – kawa lub herbata.
10.00 – Konferencja „II prawo życia duchowego”.
11.00 – Spotkania w grupach.
12.30 – Eucharystia z konferencją „Nowa Wspólnota”.
13.30 – Obiad.
15.00 – Konferencja „III prawo życia duchowego”.
16.00 –Spotkania w grupach.
17.30 – Szkoła modlitwy.
18.30 – Kolacja.
19.00 – Pogodny wieczór.
20.00 – Modlitwa wstawiennicza.

NIEDZIELA

8.00 – Jutrznia z konferencją „ IV Prawo Życia Duchowego”.
9.00 – Spotkanie w grupach.
10.00 – Przerwa – kawa lub herbata.
10.30 – Konferencja „Nowa kultura”.
11.15 – Konferencja „Krucjata Wyzwolenia Człowieka”.

12.00 – Świadectwa KWC.
13.00 – Obiad.
14.00 – Eucharystia z homilią.
15.00 – Świadectwa
– Agape – uczta miłości.
 

23:32, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
06.06.2008
(Ps 119,157.160-161.165-166.168)
REFREN: Obfity pokój miłującym Prawo

Wielu mnie prześladuje i nęka:
nie uchylam się od Twoich napomnień.
Istotą Twojego słowa jest prawda,
i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.

Możni prześladująmnie bez powodu,
moje sercelęk czuje przed Twoimi słowami.
Obfity spokój dla miłujących Twoje Prawo,
i nidy się nie potkną.

Czekam, o Panie, na Twoją pomoc,
i spełniam Twe przykazanie.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
23:17, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
05.06.2008 Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
(Ps 25,4-5.8-10.14)
REFREN: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.

(Ps 119,34)
Ucz mnie przestrzegać Twojego Prawa i zachowywać je całym sercem.
23:16, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
04.06.2008
(Ps 123,1-2.26)
REFREN: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Do Ciebie wznoszę oczy,
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
23:15, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 03 czerwca 2008
03.06.2008 Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

 

Nasze powołanie. Panie tam nas posłałeś... 

(Ps 90,1-4.10.14.16)
REFREN: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry,
nim powstał świat i ziemia,
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt,
osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich to trud i marność,
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.

(Ef 1,17-18)
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania.

12:13, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 02 czerwca 2008
02.06.2008

 

(Ps 91,1-2.14-16)
REFREN: Tobie, mój Boże, ufam całym sercem

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”.

„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał,
a Ja go wysłucham.

I będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie”.

(Ap 1,5a)
Jezu Chryste, jesteś Świadkiem wiernym, Pierworodnym umarłych; umiłowałeś nas i przez Krew swoją uwolniłeś nas od naszych grzechów.

04:29, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 01 czerwca 2008
01.06.2008 IX Niedziela Zwykła

 

(Ps 31,2-4,17,25)
REFREN: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia

Panie, do Ciebie się uciekam:
niech nigdy nie zaznam zawodu,
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!
Nakłoń ku mnie Twe ucho,
pośpiesz, aby mnie ocalić!

Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Bądźcie dzielni i mężnego serca,
wszyscy, którzy ufacie Panu.

(Ps 25,4b.5)
Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

01:49, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
31.05.2008 Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 

(Ps: Iz 12,2-6)
REFREN: Wielki wśród ciebie Święty Izraela

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia.
Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

Śpiewajcie dla Pana, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
Niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.

(Łk 1,45)
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
powiedziane Tobie od Pana.

01:43, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
30.05.2008 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

(Ps 103,1-4,6-8,10)
REFREN: Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

01:40, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
29.05.2008 Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej

 

(Ps 100,1-5)
REFREN: Stańcie z radością przed obliczem Pana

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki,
chwalcie i błogosławcie jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

(J 8,12b)
Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

01:38, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »