... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

wtorek, 31 lipca 2007
31.07.2007

(Ps 103,6-13)

REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął nasze od nas winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją.

Ziarnem jest słowo Boże,

a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie,
będzie żył na wieki

20:59, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 30 lipca 2007
30.07.2007


U stóp Horebu zrobili cielca
i pokłon oddawali bożkowi odlanemu ze złota.
I zamienili swą Chwałę
na podobiznę cielca jedzącego siano.

Zapomnieli Boga, który ich ocalił,
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chama,
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.

Postanowił ich zatem wytracić,
gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec:
on wstawił się do Niego,
aby odwrócił swój gniew, by ich nie zniszczył."          Ps 106,19-23

17:04, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 29 lipca 2007
29.07.2007 NIEDZIELA

"Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,

pyszałka zaś dostrzega z daleka.

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie,

wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.Wybawia mnie Twoja prawica.

Pan za mnie wszystkiego dokona.

Panie, Twa łaska trwa na wieki,

nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

 

REFREN: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem "   Ps 138,6-8

 

06:42, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
sobota, 28 lipca 2007
28.07.2007

REFREN: Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę

Przemówił Pan, Bóg nad Bogami,
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
Bóg zajaśniał z Syjonu,
korony piękności.

„Zgromadźcie Mi moich umiłowanych,
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze”.
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość,
albowiem sam Bóg jest sędzią.

„Bogu składaj ofiarę dziękczynną,
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego!
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia,
uwolnię ciebie, a ty Mnie uwielbisz”.            Ps 50,1-2.5-6.14-15

05:49, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 27 lipca 2007
27.07.2007

Informacja dla rolników.

"Najbliższy tydzień na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej będzie bardzo uciążliwy dla żniwujących rolników. W poniedziałek będzie pogodnie i bez opadów z temperaturą maksymalną do 26st.C. We wtorek i środę ponownie więcej chmur i przelotne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura maksymalna 20-23st.C. W czwartek znowu lepsza pogoda i wzrost temperatury do 26-27st.C. Piątek i sobota pochmurnie i można spodziewać się opadów z burzami. W całym okresie wiatr słaby i umiarkowany, tylko w środę dość silny, na ogół zachodni.
Warunki pogodowe są niesprzyjające dla zbiorów zbóż, gdyż częste opady powodują wzrost wilgotności ziarna, co znacznie pogarsza jakość przechowalniczą nasion. W przypadku braku suszarni należy zadbać o przewiewne powierzchnie magazynowe. Wilgotne ziarno szybko porasta oraz sprzyja rozwojowi szkodliwych dla organizmu człowieka aflatoksyn, które są grupą wtórnych metabolitów pleśni mających ostre działania toksyczne zarówno dla zwierząt jak i człowieka.

Pochmurne dni zaleca się wykorzystać na wykonywanie podorywek i siew poplonów.

Wysokie temperatury i duża wilgotność powietrza będą sprzyjały intensywnemu rozwojowi chorób grzybowych w ziemniakach, pomidorach, ogórkach, dlatego zaleca się ciągłą kontrolę pól i ogrodów, aby uniknąć niepożądanych strat. Nadal należy obserwować plantacje buraków cukrowych, gdyż warunki pogodowe są szczególnie korzystne dla rozwoju chwościka.

Szczegółowe informacje dotyczące zaleceń ochrony roślin można znaleźć na stronie Instytutu Ochrony Roślin http://www.ior.poznan.pl "

(dane: IMGW - Oddział w Poznaniu)

 

" REFREN: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,

Świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

Jego słuszne nakazy radują serce,

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.


Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,

cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,

słodsze od miodu płynącego z plastra."   Ps 19,8-11

 

15:54, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 lipca 2007
26.07.2007

"Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,
od której nie odstąpi:
"Zrodzone z ciebie potomstwo
posadzę na twoim tronie".

Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie.
"Oto miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Wzbudzę tam moc dla Dawida,
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
a nad nim zajaśnieje jego korona"."          Ps 149,1-6a.9b

09:30, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 25 lipca 2007
!!!

zapewne zastanawiasz się co to jest

 

to jest miejsce po pysznych wisniach!

stało sie!

to juz nie sarenki!

jakis wilk wyrąbał w pień nasze wisienki ...

zostawił nam kilka na pocieszenie

pewnie mu było nas zal szalenie

dlatego czekamy na przeprosiny

(od dzis za niego gorąco sie modlimy) 

19:43, z.samego.rana , smutki
Link Komentarze (2) »
25.07.2007

"Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami:
"Wielkie rzeczy nam Pan uczynił".
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.


Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy."             Ps 126,1-6

 

18:52, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 24 lipca 2007
24.07.2007

 

 
"Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody,
żywioły płynne stanęły jak wały,
w pośrodku morza zakrzepły przepaści.
Mówił nieprzyjaciel: "Będę ścigał, pochwycę,
zdobycz podzielę, nasycę mą duszę,
miecza dobędę, ręka moja ich zetrze".

Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze,
zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych.
Prawicę swą wyciągnąłeś
i pożarła ich ziemia.

Wprowadziłeś swój lud i osadziłeś
na górze Twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie."    Wj 15,8-10.12.17

19:38, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 23 lipca 2007
23.07.2007

"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. "  J 15,1-8

11:45, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 22 lipca 2007
22.07.2007 NIEDZIELA

"REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje."    Ps 15,1-5

05:42, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 21 lipca 2007
21.07.2007

"Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście Jego dzieła wśród narodów
.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem
i nikt nie był słaby w Jego pokoleniach.
Egipcjanie cieszyli się z ich wyjścia,
bo ogarnął ich lęk przed nimi.

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie,
danym Abrahamowi, swojemu słudze.
I wyprowadził swój lud wśród radości,
z weselem swoich wybranych."                   Ps 105,1.5.37-38.42-43
05:59, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 20 lipca 2007
20.07.2007

"Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem."                Ps 116b,12-13.15-18

 

06:17, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 19 lipca 2007
Wujek - "gość na rowerze"

Nasz 60-letni gość (po dwóch zawałach i operacji serca) przyjechał do Skarydzewa rowerem.

Wszyscy w rodzinie są zaskoczeni! 

Dane z komputerka pokładowego - licznika rowerowego:

Długość trasy: 197 km

Czas jazdy rowerem:  19 godz.

Całkowity czas przejazdu: 76 godz. (z postojami i noclegami)

18:17, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
19.07.2007

Trochę deszczu, trochę słońca... i powstaje charakterystyczny wielobarwny łuk, widoczny gdy Słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze.

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie."        Mt 11,28-30

00:54, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
środa, 18 lipca 2007
Plan zagospodarowania przestrzennego
20:09, z.samego.rana , wieś.ci
Link Dodaj komentarz »
18.07.2007

"Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.


Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela."                         Ps 103,1-4.6-7

06:13, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 17 lipca 2007
17.07.2007

"Ugrzązłem w błotnej topieli
i nie mogę znaleźć oparcia,
trafiłem na wodną głębinę
i nurt mnie porywa z sobą.

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
w czasie łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i wielbić Go z dziękczynieniem.

Patrzcie się i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi
."            Ps 69,3.14.30-31.33-34

 

12:07, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 16 lipca 2007
16.07.2007

 

"Gdyby Pan nie był po naszej stronie,
przyznaj, Izraelu,
gdyby Pan nie był po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstali.Wtedy pochłonęliby nas żywcem,
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął,
wówczas zatopiłaby nas woda,
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników,
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię
."                           Ps 124,1-8

12:39, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 15 lipca 2007
15.07.2007 NIEDZIELA

"Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem."     J 13,34

"Lecz ja, Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;
niech pomoc Twa, Boże mnie strzeże.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego,
miłujący Jego imię przebywać tam będą."            Ps 69,14.17.30-31.36ab.37

10:05, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2