... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

wtorek, 30 października 2007
gdzież jest nasz kotek?

KTOŚ - wiadomo kto, wiadomo dlaczego, lecz nie wiadomo gdzie - wywiózł nam kota!!!

Może ktoś widzial albo przygarnął naszego mercedesa?

jest łagodnym młodym kotkiem, za którym bardzo tęsknią dzieci...

na pewno sam nie odszedł

pilnował cały czas podwórka, nie oddalal sie ani na pole ani na  ulicę

 

uprzedzając pytania

     Maleo Reggae Rockers - Serce Czlowieka (Feat. Positive Ferment)  

18:43, z.samego.rana , smutki
Link Komentarze (5) »
30.10.2007

"Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił".
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.


Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy."      Ps 126,1-6

18:00, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 29 października 2007

a oto i nasz mercedes, który w garażu bywa

zdjęcie niewyraźne, bo jak wiadomo mercedesy są super szybkie

 

10:28, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
29.10.2007

"Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie,
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują się radością.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony:
Bóg, który nas dźwiga co dzień. Zbawienie nasze
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
Pan nas ratuje od śmierci
."         Ps 68,2.4.6-7.20-21         


10:20, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 28 października 2007
28.10.2007 NIEDZIELA W kościołach poświęconych, poza katedralnymi, uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła

"Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.


Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się doń ucieka."         Ps 34,2-3.17-19.23
06:06, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
sobota, 27 października 2007
27.10.2007

"Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.


On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba."     Ps 24,1-6
01:28, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
piątek, 26 października 2007
26.10.2007

"Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności,
bo ufam Twoim przykazaniom.

Dobry jesteś i dobrze czynisz,
naucz mnie Twoich ustaw.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja litość, a żyć będę,
bo Twoje prawo jest moją rozkoszą.

Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień,

bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie,
bo szukam Twych postanowień."           Ps 119,66.68.76-77.93-94

00:12, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 25 października 2007
25.10.2007

"Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.


On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie;
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie."              Ps 1,1-4.6

08:26, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
środa, 24 października 2007
24.10.2007

"Gdyby Pan nie był po naszej stronie,
przyznaj Izraelu,
gdyby Pan nie był po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstali,

wtedy pochłonęliby nas żywcem.
Gdy gniew ich przeciw nam zapłonął,

wówczas zatopiłaby nas woda,
potok by popłynął nad nami.
Wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.

Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników,
sidło się podarło, i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię."                 Ps 124,1-8 
11:00, z.samego.rana
Link Komentarze (3) »
wtorek, 23 października 2007
23.10.2007


"Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,
lecz otworzyłeś mi uszy,
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu
".
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, którzy Ciebie szukają;
a ci, którzy pragną Twojej pomocy,
niech zawsze mówią: "Pan jest wielki"."       Ps 40,7-10.17


 i pomysleć, że zaledwie tydzień temu ten kwiatek jeszcze był...

12:27, z.samego.rana
Link Komentarze (6) »
poniedziałek, 22 października 2007
22.10.2007

"Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swojego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków.
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze.
Na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
"
                    Ps: Łk 1,68-75

06:46, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
niedziela, 21 października 2007
21.10.2007 NIEDZIELA

"Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy."                   Ps 121,1-8

20:05, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
sobota, 20 października 2007
Ukryta kapliczka w Plugawicach

... nie znamy historii tej przepięknej kapliczki znajdującej się w okolicy pałacyku w Plugawicach,

ale dzięki mieszkającym tam dobrym ludziom udało się ją znaleźć :) 

20.10.2007

"Świadectwo o Mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie."  J 15,26b.27a

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi,

przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie

wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto

mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz

temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy

was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki

sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was

w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć."   Łk 12,8-12

13:50, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
czwartek, 18 października 2007
18.10.2007 Święto św. Łukasza Ewangelisty

"Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze."               Ps 145,10-13.17-18

09:43, z.samego.rana
Link Komentarze (2) »
17.10.2007 Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

"Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu szukaj pokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.


W każdym czasie
Jemu ufaj narodzie.
Przed nim wylejcie wasze serca:
Bóg jest naszą ucieczką."          Ps 62,2-3.6-7.9
01:01, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 października 2007
16.10.2007 Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

"Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.

Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata."        Ps 19,2-5

11:59, z.samego.rana
Link Komentarze (6) »
poniedziałek, 15 października 2007
15.10.2007 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

 

(Ps 95,8ab)
Nie zatwardzajcie serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.


08:21, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
niedziela, 14 października 2007
14.10.2007 NIEDZIELA

"Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda
.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica,
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio.
cieszcie się, weselcie i grajcie."                  Ps 98,1-4

 

22:14, z.samego.rana
Link Komentarze (1) »
czwartek, 11 października 2007
11.10.2007

"Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie
."                            Ps 1,1-4.6


06:45, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2