... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

sobota, 02 czerwca 2012
2012.06.02Widok ze Skarydzewa w stronę Mieleszówki - Oświecimia.
Godz. 11.20 Temp. 11.50C, wilgotność 48%, silny wiatr.

Ps 63,2-6)
REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatrują się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgą i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

 

Życie Ewangelią nie oznacza przyjmowania uległej postawy. Nasza wiara budzi niekiedy u innych opór, skłania rodzinę lub znajomych do stawiania pytań. Pan Jezus uczy nas właściwie reagować nie tylko na czyjeś szczere szukanie prawdy, ale również na pytania zadawane dla zaczepki, bez oczekiwania odpowiedzi. Prowokowany przez przeciwników, Jezus zachowuje królewską godność oraz spokojną pewność siebie. W walce o prawdę i miłość ostatecznie to On jest zwycięzcą – i nie musi się przed nikim tłumaczyć.

Małgorzata Wałejko, „Oremus” czerwiec 2012, s. 9 

11:20, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 01 czerwca 2012
2012.06.01 Wspomnienie św. Justyna, męczennika(Ps 96,10-13)
REFREN: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Głoście wśród ludów,
że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według swej prawdy. 

 

Święty Justyn (zm. 165) stał się „mężem sławnym” nie tylko z powodu męczeństwa poniesionego dla Ewangelii za czasów imperatora Marka Aureliusza. Oddanie własnego życia zwieńczyło jego poszukiwanie i umiłowanie Prawdy, którą jest Chrystus. Przeszedł długą drogę badacza filozofii greckiej i rzymskiej, poprzez studia nad religią żydowską, by w życiu i nauczaniu Jezusa odnaleźć pełnię prawdy. Jako świecki nauczyciel, bez godności kościelnych i święceń, podejmował dyskusje teologiczne, gromadził uczniów, pisał traktaty ukazujące piękno objawienia ewangelicznego. Na śmierć skazał go cesarz- filozof. Często bowiem zdarza się, że nawet najbardziej oświecona logika ludzka, zderzając się z logiką Boską, wobec braku argumentów sięga po miecz.

ks. Wojciech Skóra MIC, „Oremus” czerwiec 2007, s. 4 

 

Dzień Dziecka. Dzieci z SP Morawin wyjeżdżają na wycieczkę szkolną do JURAPARKU. 

08:29, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 31 maja 2012
2012.05.31 Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi PannyBłogosławiona jesteś, Panno Maryjo, boś uwierzyła” (Łk 1, 45)

(Łk 1,39-56)
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozpraszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

09:16, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 30 maja 2012
2012.05.30(Ps 147,12-15.19-20)
REFREN: Kościele święty, chwal swojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi,
a szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 

17:57, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2012.05.29 Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej(Ps 98,1-4)
REFREN: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

 

Urszula Ledóchowska (1865-1939), Julia Maria, pochodziła z wielodzietnej rodziny. Była siostrą beatyfikowanej Marii Teresy. Wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. Zakładała internaty dla dziewcząt oraz gimnazja. Wiele lat pracowała na emigracji (w Rosji i Skandynawii), a po powrocie do Polski założyła nowe zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (urszulanki szare), które poświęciło się pracy z młodzieżą w duchu radosnego służby. Jak sama mówiła: „Naszą polityką jest miłość”. Została kanonizowana przez Jana Pawła II w 2003 roku.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 216

17:55, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 28 maja 2012
2012.05.28 Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła(Łk 1,28)
Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, błogosławiona Matko Kościoła, Ty strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Maryja jest Matką Kościoła, ponieważ źródłem Jej macierzyństwa jest sam Bóg. Bóg jest Ojcem, ale jest też Matką. Zapominamy o tej prawdzie i zamykamy Boga w jednym męskim wyobrażeniu. To tak jakbyśmy mówiąc o człowieczeństwie, chcieli mówić tylko o mężczyznach. Wrażliwość Maryi w Kanie jest wrażliwością samego Boga; obecność przy krzyżu Syna jest obecnością samego Boga. Powinniśmy odkrywać tę prawdziwą Boską miłość, aby zmienić nasz stosunek do kobiet i mężczyzn, aby odzyskać naszą nową i głębszą tożsamość.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 211 

 

Więcej słońca, więcej deszczu... 

23:18, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2012.05.27 Niedziela Zesłania Ducha Świętego(Ps 104,1.24.29-31.34)
REFREN: Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię


Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu. 

 

Posiadamy już pierwsze dary Ducha. To znaczy, że w nas rośnie i nabiera kształtu królestwo Boże, nowe stworzenie. Nie jesteśmy wygnańcami, ale dziedzicami; nie jesteśmy już „poza” Bogiem, ale w Jego domu, a On w nas. Dar Ducha Świętego świadczy o tym, że Bogu zależy na nas bardziej niż nam samym. On sam modli się w nas, gdyż my nie umiemy. Przenika nasze serca, abyśmy potrafili kochać. Właśnie dlatego strumienie ożywiającej wody – Ducha Świętego – mogą popłynąć z naszego wnętrza. Ta woda jest „nowością” dla świata.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 199 

23:11, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 26 maja 2012
2012.05.26 Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera, DZIEŃ MATKI


(Ps 11,4-5.7)
REFREN: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi

Pan w świętym swoim przybytku,
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą,
a powieki śledzą synów ludzkich.

Bada Pan sprawiedliwego i występnego,
nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha,
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

(J 16,7.13)
Poślę Wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy.

 

Św. Filip Neri urodził się we Francji w 1515 roku. Był niezwykle sympatycznym i wesołym człowiekiem. W wieku 17 lat odziedziczył fortunę, którą pozostawił, aby udać się do Rzymu i tam rozpocząć studia teologiczne. Doświadczywszy w niezwykły sposób Boga w dzień Zesłania Ducha Świętego, założył bractwo dla posługi chorym i pielgrzymom. jako kapłan założył także oratorium, które dało początek nowemu zgromadzeniu księży, nazwanych później filipinami. Wprowadził nowy styl apostolstwa, polegający na byciu razem z ludźmi tam gdzie oni. Charakteryzowała go wolność i wielka radość. Umiera w 1595 roku.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 195-196 

08:25, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 maja 2012
2012.05.25(Ps 103,1-2.11-12.19-20)
REFREN: Pan Bóg utwierdził tron swój na niebiosach


Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Pan utwierdził tron swój na niebiosach,
a Jego panowanie obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy,
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy.

15:54, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 24 maja 2012
2012.05.24 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych(Ps 16,1-2.5.7-11)
REFREN: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, bo dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w krainie zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

Maryja uczestniczy w modlitwie Jezusa. Więcej jeszcze, Ona staje się staje się symbolem modlącego się Kościoła, dlatego nazywamy Ją Wspomożycielką Wiernych. „Aby wszyscy stanowili jedno” – modli się Jezus. Maryja prosi o naszą jedność, o to, by wszyscy poznali Jej Syna, a przez Niego samego Ojca, który Go posłał; o to, byśmy wszyscy rozpoznali miłość jedynego Boga. Maryja, wokół której jest tyle nieporozumień wśród podzielonych chrześcijan, paradoksalnie jest najlepszą orędowniczką ekumenii i dialogu między religiami.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 187 

09:00, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 23 maja 2012
2012.05.23 

J 17,11b-19)
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: 
Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 

21:43, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2012.05.16 Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennikaNowy 186 obywatel Skarydzewa ;) tak naprawdę to obywatelka!

Panie Ty ukazujesz nam cuda każdego dnia. Dziękujemy za cud narodzin! 

 

(1Kor 1,10-13.17-18)
A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

 

Św. Andrzej Bobola (1591-1657) był jezuitą, przełożonym w licznych domach, kaznodzieją, dyrektorem kolegium i wreszcie kaznodzieją ludowym na Polesiu (Białoruś). Splot okoliczności: sytuacji politycznej, uprzedzeń antypolskich i antykatolickich, doprowadził do jego męczeńskiej śmierci w Janowie. Został kanonizowany w r. 1938. Śmierć św. Andrzeja pozostaje dla nas bolesnym wołaniem o jedność Kościoła. Warto dziś zadać sobie pytanie, jak tę jedność rozumiemy i czy naprawdę nam na niej zależy? Będzie ona możliwa tylko wtedy, gdy wrócimy do Chrystusa, gdy nasze życie będzie świadectwem szukania Jego samego i życia Jego nauką. To jest największa przeszkoda na drodze do jedności: nie teologia, nie pamięć historyczna, nie stereotypy i uprzedzenia, ale nasza niewierność Ewangelii.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 157 

21:43, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2012-05-10


(J 15,9-11)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

20:25, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2012-05-09 urodziny ks. proboszcza

 

 

Boże, Ty nam dałeś w świętym Pachomiuszu, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości,  spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia * całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

20:23, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 07 maja 2012
2012.05.07

 

BIAŁY TYDZIEŃ W MORAWINIE

Nadrzędnym celem Białego Tygodnia jest umocnienie naszego dziecka w wierze oraz przyzwyczajenie go do regularnego, czynnego, a przede wszystkim świadomego uczestnictwa w odprawianej Mszy Świętej. Podczas Białego tygodnia nasze dzieci wciąż obowiązują kompletne stroje komunijne i to właśnie w nich powinny odwiedzać Dom Boży.

(Ps 115,1-4.15-16)
REFREN: Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę
za łaskę Twoją i wierność.
Dlaczego mają pytać poganie:
„Gdzie się ich Bóg znajduje”?

Nasz Bóg jest w niebie,
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki są ze srebra i złota,
dzieło rąk ludzkich.

Błogosławieni jesteście przez Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana,
ziemię zaś dał synom ludzkim.

(J 14,26)
Duch Święty was wszystkiego nauczy; przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem 

21:30, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 06 maja 2012
2012.05.06 V niedziela wielkanocna

 

(1 J 3,18-24)
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

(J 15,4.5b)
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 

 

Dzisiaj w Morawinie 12 dzieci przyjęło Pana Jezusa do swojego serca
podczas uroczystości I Komunii Świętej. 

 

23:53, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 05 maja 2012
2012.05.05

 

(Ps 98,1-4)
REFREN: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela


Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

02:38, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 04 maja 2012
2012.05.04 Wspomnienie św. Floriana, męczennika

 

(J 14,6)
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 

Św. Florian (250-304), dzisiejszy patron, żył w okresie wielkich prześladowań chrześcijan. Był żołnierzem armii cesarza Dioklecjana. Za to, że ujął się za prześladowanymi legionistami, był więziony, torturowany i w końcu skazany na śmierć. paradoksalnie jego męczeństwo jest dla nas źródłem nadziei. Może nie dość zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg rzeczywiście dotrzymuje obietnic, które nam złożył. słowa Jezusa: Idę przygotować wam miejsce (...) i zabiorę was do siebie”, są skierowane do nas. Ileż niepokoju panuje w naszych sercach, ileż wątpliwości, podejrzliwości wobec Boga, niewiary w Jego miłość – a wystarczyłoby uwierzyć w Słowo Boga, aby prawda i życie były naszym udziałem.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 109 

  

20:14, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 03 maja 2012
2012.05.03 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Patronki Polski

 

Maryja wyniesiona, Maryja Królowa – to Ta, która ukazuje swojego Syna, Ta, która skrywa się za Słowem, Ta, która to Słowo nieustannie kontempluje, Ta, która jest przy cierpiącym. Niekiedy fałszujemy obraz Maryi, Królowej, kiedy przestawiamy Ją, myślimy i nauczamy o Niej wedle wzoru królowania zaczerpnięty z tradycji narodowej, monarchicznej, czysto ziemskiej. Ona, jak i Jej Syn, nie ustanawiali porządku doczesnego i nie kierowali się tym stylem myślenia. Królestwo Boże nie jest z tego świata.

padało

14:24, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2012.05.01 Wspomnienie św. Józefa

(Ps 90,1-4.12-16)
REFREN: Pracę rąk naszych wspieraj, panie Boże

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry,
nim powstał świat i ziemia,
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Niech sługom Twoim ukaże się Twoje dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.

 

14:15, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 35