... NIE - dawno, dawno temu , za górami , za lasami, za siedmioma dolinami, mieszczuchy przeniosły sie na wieś.... i co zobaczyły tutaj umiesciły

sobota, 28 kwietnia 2012
2012-04-28

(Ps 116,12-17)

REFREN: Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary?

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego świętych.

O Panie, jestem Twoim sługą
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany:
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.

09:06, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
5 lat - 27 kwiecień08:47, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
2012-04-27(Dz 9,1-20)
Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? - powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Ananiaszu! - przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: Jestem, Panie! A Pan do niego: Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. /I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał/. Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.

...........

Boże błogosław naszym sąsiadom, zachowaj ich od wszelkiego grzechu i obdarz ich Swoją Miłością i Pokojem.

03:27, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 kwietnia 2012
2012-04-26 ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

 

 

 Matko Najświętsza, w objęciach Syna
Schylasz swą głowę na pieszczoty Jego.
Biegnę dziś z Tobą, o Matko jedyna,
Udziel mi rady w drodze życia mego.

 Ty, Pani, jednym rozpraszasz spojrzeniem
Ciemną mgłę, burze, obawy żeglarzy.
Prowadź mą łódkę swej łaski promieniem,
Udzielaj rady i stój na mej straży.

 Niepewna, wątła jest łódź życia mego
Wśród skał, przepaści, burzliwego morza;
Ty ją do portu prowadź szczęśliwego,
Świeć jej w ciemnościach, jak poranna zorza.

 Kiedy w wyborze złego czy dobrego
Waham się, widząc rozliczne zawady,
Wznoszę wzrok duszy do obrazu Twego,
Wołając: Matko, udziel dobrej rady!

 Błogosław, Matko, i spraw pokój duszy;
W niebezpieczeństwie nieprzyjaciół, zdrady,
Niechaj w nas rozkosz świata cnót nie głuszy,
Ty nas chcesz zbawić, więc używaj rady!

 Chwała, cześć Bogu, Ojcu i Synowi,
Który cnót wszelkich wskazał nam przykłady.
Chwała na wieki świętemu Duchowi,
Chwała Maryi, Matce Dobrej Rady!

23:56, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 25 kwietnia 2012
2012-04-25 Święto św. Marka Ewangelisty(1 P 5,5b-14)
Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

21:03, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 23 kwietnia 2012
2012-04-23 Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika

(J 12,24-26)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

18:30, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 22 kwietnia 2012
2012-04-22 III niedziela wielkanocna

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

(1 J 2,1-5a)

23:13, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 20 kwietnia 2012
2012-04-20 św. Agnieszki z Montepulciano
Choć drzewo figowe nie rozwija pąków *
i winnice nie wydają plonów,
Chociaż zawiodły zbiory oliwek, *
a pola nie przynoszą żywności,
Choć stada owiec znikają z owczarni *
i nie ma wołów w zagrodach,
Ja się jednak rozraduję w Panu *

i rozweselę w Bogu, moim Zbawicielu.

 

17:05, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 19 kwietnia 2012
2012-04-19

(Ps 34,2.9.17-20)

REFREN: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

23:54, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 17 kwietnia 2012
5 lat - 17 kwiecień17:07, z.samego.rana , 5 lat
Link Dodaj komentarz »
2012-04-17

 

Jezus powiedział do Nikodema: Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. (J 3,7-15)

17:03, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 16 kwietnia 2012
2012-04-16

(Ps 2,1-2.4-5.7-8)

REFREN: Błogosławiony, kto zaufał Panu

Dlaczego się burzą narody,
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi
i władcy spiskują wraz z nimi
przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi.

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa.
A potem do nich mówi w gniewie swoim
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę.

Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: "Ty jesteś moim Synem,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody

i krańce ziemi w posiadanie Twoje".

 pada :)

07:12, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 15 kwietnia 2012
2012-04-15 II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

 

(Dz 4,32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze /uzyskane/ ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

pada, wreszcie! 

20:13, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 14 kwietnia 2012
2012-04-14 Sobota w oktawie Wielkanocy

(Ps 118,1.14-16.18.21

REFREN: Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś

Dziękuję Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Głosy radości z ocalenia
w namiotach sprawiedliwych:
"Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała".

Ciężko mnie Pan ukarał,
ale na śmierć nie wydał.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał

i stałeś się moim Zbawcą.

 

19:45, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
piątek, 13 kwietnia 2012
2012-04-13 Piątek w oktawie Wielkanocy

(Ps 118,1.4.22-25)

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
"Jego łaska na wieki".

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw,

o Panie, daj nam pomyślność.

09:12, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
środa, 11 kwietnia 2012
2012-04-11 Środa w oktawie Wielkanocy

(Ps 105,1-4.8-9)

REFREN: Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.

Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
i przysiędze danej Izaakowi.

16:31, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 10 kwietnia 2012
2012-04-10 Wtorek w oktawie Wielkanocy

Oto jest dzień, który Pan uczynił radujmy się w nim i weselmy. (Ps 118,24)

niedziela prószył śnieg, w poniedziałek w nocy -5 stopni

18:52, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
sobota, 07 kwietnia 2012
2012-04-07 Wielka Sobota

 

"Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności." Oz 6, 1-2

 ......

dziękujemy :)

08:58, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »
Straż Honorowa

 "Straż Honorowa przy grobie Pańskim"

Jak sama nazwa wskazuje, jest to zaszczyt stać przy grobie Jezusa. Jezusa - Boga, który jest Panem i Królem.

Co to jest honor? Honor to postawa, dla której charakterystyczne jest połączenie silnego poczucia własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub społeczne. 

 

Jeśli masz osobę uzależnioną w swojej rodzinie lub sąsiedztwie to możesz jej pomóc!

jak?

modlitwą i postem

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to:

  • czyn osobistej wolności
  • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa,
  • wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości,
  • skuteczny środek przemiany obyczajów,
  • sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru,
  • ważny środek profilaktyczny i wychowawczy,
  • znak miłości do Ojczyzny.

Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również spożywanie alkoholu w potrawach (np. w tortach) lub w cukierkach zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych obyczajach.

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich!

Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom, może zaowocować skuteczną przemianą stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzialności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne. 

Więcej o motywacji Krucjaty można znaleźć w Abstynenckim Credo KWC.

  • Zobacz metody i formy działania KWC.

 

tutaj można zapisać się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka kliknij


08:58, z.samego.rana , MODLITWY
Link Dodaj komentarz »
2012-04-06 Wielki Piątek

 

"Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię." (Flp 2,8-9)


08:16, z.samego.rana
Link Dodaj komentarz »